Staň se lektorem

Je potřeba si uvědomit, že migraci čelí Evropa soustavně. Jde pouze o to, zda se z toho v tu nebo jinou chvíli stane mediální a pak i politické téma. Zásadní příčina je pořád stejná, je to především štědrý sociální systém zemí Evropské unie a zároveň neschopnost nebo spíš neochota se migraci bránit je

diným nástrojem, který může být účinný, tedy silou. A součástí ideologie Evropské unie je přece multikulturalismus a bezbřehá tolerance vůči všemu, co je s evropskou nebo západní kulturou nekompatibilní. Agentura Frontex, která by měla bránit vnější hranice Evropské unie, ve skutečnosti pašuje lidi přes Středozemní moře. Ale to asi neříkám nic nového. Samozřejmě existují i příčiny v zemích, odkud migranti pocházejí, ale ty jsou pro mě nepodstatné. Neexistuje nic jako právo přijít do cizí země. Ta musí mít vždycky konečné slovo a vybírat si, koho na své území pustí.